Главная / Продажа

АКЦІЯ!!! 

Тільки до 15.11.2014 р. при купівлі економверсії міні земснаряда 13.5 к.с. - 30 м плоского шлангу за 1 гривню!

Ми поставляємо тільки оригінальні амеиканські міні земснаряди "PIRANHA" 

Компанія Piranha Pumps виробляє високотехнологічні міні земснаряди з компонентів і матеріалів найвищої якості, використовуючи свій 50-річний досвід виготовлення насосів і земснарядів промислового призначення. Цим, з одного боку, визначається більш висока ціна устаткування, але з іншого боку, забезпечується ефективність, висока продуктивність і довговічність роботи міні земснарядів. 
Список інноваційних рішень, які використовуються компанією при виробництві міні земснарядів, дуже великий, і це робить її продукцію унікальною і не має аналогів не тільки в США, але і в Європі. 
У споживача, не знайомого з продукцією під торговою маркою Piranha Pumps, звичайно виникає питання: у чому різниця між насосами, встановленими на міні земснаряді, і більш дешевими самовсмоктуючими грязьовими насосами з двигуном внутрішнього згоряння? 

Пан Дерек Фріман, віце-президент компанії, пояснює цю відмінність наступним чином: 

"По-перше, самовсмоктувальний насос без допоміжних пристроїв не дуже ефективний при видаленні донних відкладень. Необхідна система гідророзмиву із змішувачем (агітатором), щоб передати кінетичну енергію (енергію руху) відкладень і перевести їх з твердого стану в рідку масу. 

Дешеві насоси для перекачування брудної води з твердими частинками погано переносять абразивний знос і удари. В таких насосах зазвичай використовуються вугільно-керамічні сальники малого діаметра. Углекераміка - це найдешевший матеріал і його застосування - це вірна ознака того, що даний насос призначений тільки для перекачування води. Сальник вала - це деталь, яка герметизує вал двигуна в тому місці, де він входить в корпус насоса. Якщо ці сальники протікають, ваш насос втратить продуктивність і може вийти з ладу, тому що замість води він почне качати повітря. 

Міні земснаряди, які перекачують за 15 хвилин 6 кубічних метрів абразивних донних відкладень, мають два карборундових торцевих ущільнення збільшеного розміру. Карбід кремнію - це найкращий матеріал для механічних торцевих ущільнень, що використовується у більшості промислових насосів. Крім того, діаметр сальників в наших насосах значно більше, ніж той, який зустрічається в насосах для перекачування брудної води. Сальники малого діаметра щільно сидять на валу. Коли твердий уламок породи (камінь, дерево і т.д.) вдаряє в імпеллер (робоче колесо) насоса, він згинає вал і виводить з ладу сальник. В наших моделях торцеве ущільнення має більший внутрішній діаметр і запас простору між сальником і валом, що запобігає пошкодженню сальника в результаті удару. Крім цього, для того, щоб механічне ущільнення могло працювати, в його конструкції використовуються компресійні пружини з нержавіючої сталі, що притискають поверхні сальників один до одного. Деякі недобросовісні виробники насосів залишають ці пружини відкритими для притоку води за імпеллером, в результаті чого вони піддаються абразивному зносу, налипанию волокнистих залишків і нальоту. В наших моделях пружини механічних сальників ізольовані від впливу абразивних речовин і нальоту в спеціальних нішах в корпусі. 

Другий компонент, який схильний абразивного зносу - це імпеллер. У більшості грязьових насосів (а тим більше, в фекальних насосах) імпеллер виготовлений з литого чавуну. Чавун - це поширений недорогий матеріал, який добре служить для перекачування неабразівних матеріалів. Наступний за експлуатаційними властивостями матеріал - це ковкий чавун. Потім йде загартована нержавіюча сталь. Найкраща стійкість до абразивних впливів - у чавуну з високим вмістом хрому. Імпеллери з цього матеріалу зазвичай зустрічаються тільки в промислових шламових насосах. Він настільки твердий, що його обробка обходиться дуже дорого. Ми раді повідомити, що імпеллери наших міні земснарядів виготовлені саме з чавуну з високим вмістом хрому. 

Звичайно, ми могли б робити і дешевші земснаряди, але вони не будуть працювати так само ефективно і служити так само довго, як наші міні земснаряди. Ми це знаємо, тому що виробляємо насоси промислового призначення вже більше 50 років. Ми дуже відповідально підходимо до якості і робимо насоси так, як робили би їх для себе"


МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ОРИГИНАЛЬНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ МИНИ ЗЕМСНАРЯДЫ "PIRANHA PUMPS"

Компания Piranha Pumps производит высокотехнологичные мини земснаряды из компонентов и материалов высочайшего качества, используя свой 50-летний опыт изготовления насосов и земснарядов промышленного назначения. Этим, с одной стороны, определяется более высокая цена оборудования, но с другой стороны, обеспечивается эффективность, высокая производительность и долговечность работы мини земснарядов.

Список инновационных решений, используемых компанией при производстве мини земснарядов, очень велик, и это делает её продукцию уникальной и не имеющей аналогов не только в США, но и в Европе.

У потребителя, не знакомого с продукцией под торговой маркой Piranha Pumps, обычно возникает вопрос: в чём разница между насосами, установленными на мини земснаряде, и более дешёвыми самовсасывающими грязевыми насосами с двигателем внутреннего сгорания?

Г-н Дерек Фриман, вице-президент компании, объясняет это различие следующим образом:

"Во-первых, самовсасывающий насос без вспомогательных устройств не очень эффективен при удалении донных отложений. Необходима система гидрорыхления со смесителем (агитатором), чтобы передать кинетическую энергию (энергию движения) отложениям и превратить их из твёрдого состояния в жидкую массу.

Дешёвые насосы для перекачки грязной воды с твердыми частицами плохо переносят абразивный износ и удары. В таких насосах обычно используются угольно-керамические сальники малого диаметра. Углекерамика – это самый дешёвый материал и его применение – это верный признак того, что данный насос предназначен только для перекачки воды. Сальник вала – это деталь, которая герметизирует вал двигателя в том месте, где он входит в корпус насоса. Если эти сальники протекают, Ваш насос потеряет производительность и может выйти из строя, т.к. вместо воды он начнет качать воздух.

Мини земснаряды, перекачивающие за 15 минут 6 кубических метров абразивных донных отложений, имеют два карборундовых торцевых уплотнения увеличенного размера. Карбид кремния – это наилучший материал для механических торцевых уплотнений, используемый в большинстве промышленных насосов. Кроме того, диаметр сальников в наших насосах значительно больше, чем тот, который встречается в насосах для перекачки грязной воды. Сальники малого диаметра плотно сидят на валу. Когда твёрдый обломок породы (камень, дерево и т.д.) ударяет в импеллер (рабочее колесо) насоса, он изгибает вал и выводит из строя сальник. В наших моделях торцевое уплотнение имеет больший внутренний диаметр и запас пространства между сальником и валом, что предотвращает повреждение сальника в результате удара. Кроме этого, для того, чтобы механическое уплотнение могло работать, в его конструкции используются компрессионные пружины из нержавеющей стали, прижимающие поверхности сальников друг к другу. Некоторые недобросовестные производители насосов оставляют эти пружины открытыми для притока воды за импеллером, в результате чего они подвергаются абразивному износу, налипанию волокнистых остатков и налета. В наших моделях пружины механических сальников изолированы от воздействия абразивных веществ и налета в специальных нишах в корпусе.

Второй компонент, который подвержен абразивному износу – это импеллер. В большинстве грязевых насосов (а тем более, в фекальных насосах) импеллер изготовлен из литого чугуна. Чугун – это распространённый недорогой материал, который хорошо служит для перекачки неабразивных материалов. Следующий по эксплуатационным свойствам материал – это ковкий чугун. Затем идёт закалённая нержавеющая сталь. Наилучшая устойчивость к абразивным воздействиям – у чугуна с высоким содержанием хрома. Импеллеры из этого материала обычно встречаются только в промышленных шламовых насосах. Он настолько твёрдый, что его обработка обходится очень дорого. Мы рады сообщить, что импеллеры наших мини земснарядов изготовлены именно из чугуна с высоким содержанием хрома.

Конечно, мы могли бы делать и более дешёвые земснаряды, но они не будут работать так же эффективно и служить так же долго, как выпускаемые нами мини земснаряды. Мы это знаем, потому что производим насосы промышленного назначения уже более 50 лет. Мы очень ответственно подходим к качеству и делаем насосы так, как если бы делали их для себя"


Мы постараемся ответить на все ваши вопросы относительно возможностей мини земснарядов Piranha Pumps и сфер их применения, а также предложить наиболее выгодный для вас вариант использования ручных земснарядов (покупка, аренда, услуги) учитывая особенности вашего водоема, требования к итоговому результату и сферу вашей деятельности.
Обращайтесь в наши региональные представительства:


УКРАИНА

(044) 465 5082
(063) 612 0062 (Life)
(050) 638 7576 (MTC)
(096) 962 0731 (Киевстар)
e-mail:
 somick.kiev@gmail.com


Продолжаем формировать дилерскую сеть
в Центральной и Восточной Европе и странах СНГ. 
В случае заинтересованности, звоните:

                                                                                +358 92 316 5082
                                                                                + 7 903 262 5082
+44 203 290 5982


                                                           Protected by Copyscape Plagiarism Scanner   Цены на компьютеры. Объявления Украины и России.                                                
  
Copyright © 2009-2013 Somick-Center LLC. All Rights Reserved

Продажа ручных мини земснарядов; услуги мини земснаряда: очистка прудов, водоемов, озер, рек, каналов, доков и пристаней от ила и донных отложений, углубление дна водоемов, берегоукрепление георешеткой, габионами, шпунтом ПВХ, геотубами, укрепление береговой линии, удаление камыша и водорослей, благоустройство пляжей, намыв насыпей и дамб, добыча сапропеля; сервисное обслуживание водоемов